ގަތަރު އެއާވޭސް އިން އަންނަ މަހު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތަކެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަށް 80 މަންޒިލަކަށް ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތަކެއް އަލުން ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އަންނަ މަހު ފްލައިޓެއް ބާއްވަން ނިންމާފައި ވާތީ، މި ދަތުރުގައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. މި ފްލައިޓުގެ މި ދަތުރުގައި ޔޫރަޕުގެ 23 މަންޒިލަކާއި އެމެރިކާ ބައްރުގެ 20 މަންޒިލެއް އަދި އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ 23 މަންޒިލަކަށް އުދުހޭނެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގައުމުތަކުން އަޅާފައިވާ ޓްރެވަލް ރެސްޓްރިކްޝަންތަކަށް އެހާތަނަށް ލުއި ދޭނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ މިހާލަތުގައިވެސް އެ އެއާލައިނުން ދަނީ އެކި ގައުމުތަކުގައި ތިބި ޕަސިންޖަރުން އެމީހުންގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދެވޭނެ ގޮތެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ފްލައިޓުތައް ބާއްވަމުންނެވެ. މިހާރުވެސް 30 މަންޒިލަކަށް އެ އެއާލައިނުގެ ދަތުުރުތައް ބާއްވާއިރު މިލިއަނެއްހައި ފަސިންޖަރުން އުފުލާފައި ވެއެވެ.

ގަތަރު އެއާވޭސްއަކީ ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓް ލޮކްޑައުން ކުރުމުގެ ކުރީގައި އެންމެ ގިނައިން ފްލައިޓްތައް ބާއްވަމުން ގެންދިޔަ އެއާލައިނެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާާ!

Share on email
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on facebook

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ