ރައީސް މިރޭ ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހާމަކުރި ގޮތުގައި ރައިސް ސޯލިހު ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާނީ، މިރޭ 9:00ގަ އެވެ. ރައީސް ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާނީ، ކޮވިޑް-19 ގެ މިހާރުގެ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ މަހު 15 އިން ފެށިގެން މާލެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޭސް ފެނުނު ފަހުން ރާއީސް ސޯލިހް ވަނީ ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ގައުމާ މުހާތަބް ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އެންމެ ފަހުން ރައީސް ސޯލިހް ގައުމާ މުހާތަބް ކުރައްވާފައިވަނީ، މިމަހު ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ކުރިން ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންނާވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި ރައީސްގެ މިރޭ ހިތޯބުގައި މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކަން ކުރަން ޖެހޭ ގޮތާ ގުޅޭ އަދި މިހާރު ގައުމުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާނެއެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާާ!

Share on email
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on facebook

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ