ފޮޓޯ: ވީނިއުސް

މިނިސްޓަރު ނަހުލާ މިރޭ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަކަށް ހާޒިރުކުރަނީ

މިރޭ ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީއަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު އޮންލައިން ނޫހަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، މިރޭ 9:00 ގައި އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފަވާ ބައްދަލުވުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ޒުހައިރާއި އިތުރު ބޭފުޅުންތަކެއްވެސް ހާޒިރުކުރަން ނިންމާފަވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަމަށްވެސް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެކުރިން ވަނީ އެހެނިހެން މިނިސްޓަރުން ވެސް އެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ބައިވެރިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެކަމަނާ އަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާާ!

Share on email
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on facebook

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ