ފޮޓޯ: އަވަސް

ރާއްޖެއިން ދަރަނި އަދާ ކުރުން ފަސްކޮށްދޭން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް އަދާ ކުރަން ޖެހޭ ދަރަނި ފަސް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖަންގް ލީޖޮންގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޖީ-20ގައުމުތަކަށް ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުން އަދާ ކުރަން ޖެހޭ ދަރަނި ވަކި މުއްދަތަކަށް ފަސް ކުރުމަށް “ޖީ-20 ޑެބްޓް ސާވިސް ސަސްޕެންޝަން އިނިޝިއޭޓިވް”ގެ ނަމުގައި އެ ގައުމުތަކުން ވަނީ މަސައްކަތެއް ފަށައިފައެވެ. އެ އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ދަަރަނި ފަސް ކުރުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ 76 ގައުމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް އަދާ ކުރަން ޖެހޭ ދަރަަނި އެ އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ފަސްކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ޗައިނާ ސަފީރާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ސަފީރު ވިދާޅުވީ، ޗައިނާއިން ދަރަނި ފަސްކޮށްދޭން ވިސްނަމުންދާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ޗައިނާއިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވައިފައެވެ.

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ބީޖީއައި މެދުވެރިކޮށް ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމް ކުރުމާ ބެހޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރިއެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާާ!

Share on email
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on facebook

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ