ފޮޓޯ: ސަން

ސަފާރީ ރޭޕް މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކުރި ގޮތް ބަލަން އެކުލަވާލި އެމްއެމްސީގެ ކޮމިޓީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހުޅުމާލޭ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި، މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓު ކުރި ގޮތް ބަލަން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އެކުލަވާލި ތިން މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ތިން މެންބަރުންނަކީ ކައުންސިލު މެންބަރު އަހުމަދު ނާއިފާއި މެންބަރު އަޒްމީ އަލީ އަދި މެންބަރު މުހައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމެވެ.

ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، ދުވަސް ނޫހުގެ ޗީފް އެޑިޓަރު އަޒުމީ އަލީގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވީ، އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައި އެ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމެއް ބަދަލުކުރުމަށް އެމްއެމްސީގެ ރައީސް ހިދާޔަތުﷲ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ނުފޫޒު ފޯރުއްވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުންނާއި އޭނާއަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި އެ ކޮމިޓީގައި ދެން ތިއްބެވި ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ އަހުމަދު ނާއިފާއި މުހައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހިމްގެ ގޯސް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވުމުން ކަމަށެވެ.

ސަފާރީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން އެ ހަބަރު ގެނެސްދިން ގޮތާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ތެރޭގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފަިއވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ކޮމިޓީއިން އެހެން ބުނި އިރު، ސަފާރީ މައްސަލައިގައި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކާއި މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށްވެސް ވަނީ އަޑުފެތުރިފައެވެ.

 

ހިއްސާ ކުރައްވާާ!

Share on email
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on facebook

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ