ބަންގްލަދޭޝްގެ 200 މީހުން އެގައުމަށް ފުރުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންގެ ތެރެއިން ސައްހަ ލިޔެކިޔުން ނެތް މީހުންނާއި އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުން މީހުން ފުރުވާލުމަށް ސަރުކާރާއި މޯލްޑިވިއަން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނުގެ ދަށުން އިތުރު 200 މީހަކު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓުތަކުގައި މިހާތަނަށް 4500 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފުރުވާލާފައިވާ އިރު މީގެ ތެރޭގިނައީ ސައްހަ ލިޔެކިޔުން ނެތި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސިންނެވެ.

އިއްޔެ ވެސް ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުން 135 ބިދޭސިންނާއެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓު ބަންގްލަދޭޝް އަށް ގޮސްފަ އެވެ.

މިއަދު ވީއައިއޭ އިން ޑާކާ އަށް ދިޔަ ފްލައިޓަކީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން ގައުމަށް ގެންދިޔުމަށް ވީއައިއޭ އާއި ޑާކާ އާއި ދެމެދު މޯލްޑިވިއަން އިން ބޭއްވި 22 ވަނަ ފްލައިޓެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަނުގެ ދަށުން މިހައިތަނަށް ފުރުވާލި ގިނަ މީހުންނަކީ ސައްހަ ލިޔެކިޔުން ނެތް މީހުންނެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ރިޕެޓްރިއޭޝަން ފްލައިޓުތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ޗާޓަރުކުރި ބިމާން ބަންގްލަދޭޝް އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓެއްގަ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އަސްކަރިއްޔާގެ ފްލައިޓެއްގައި ވެސް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ފުރުވާލައިފަ އެވެ.

މި އަހަރު ނިމޭ އިރު، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ 20،000 ބިދޭސީން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލަން އަމާޒުހިފާފައިވާކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާާ!

Share on email
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on facebook

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ