ބީލަންތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގެ ޚުލާސާ ފިނޭންސްއިން އާންމުކުރަން ފަށައިފި

ނޭޝަނަލް ޓެންޑާ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް، ކުރިއަށް ގެންދާ ބީލަންތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ޚުލާސާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާއްމު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

މިއީ މިގޮތަށް ބީލަންތަކުގެ މައުލޫމާތު އެ މިނިސްޓްރީން އާއްމު ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނީ ބީލަންތަކަގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ފެށުމުން، އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް، ބީލަމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިވެލުއޭޝަންގެ މަރުހަލާގައި ފާސްވި މީހުންނާއި ފާސް ނުވާ މީހުން ވެސް ވެބްސައިޓުން އެނގޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސުން ބުނެ އެވެ.

ބީލަން ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އިވެލުއޭޝަނުން ދަށްވި ސަބަބުގެ ހުލާސާވެސް ހިމަނާފައިވާނެކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން މަސައްކަތް އެވޯޑުކޮށްފައިވާ އަގު، މުއްދަތު ހިމެނޭހެން ހުއްދަދީފައިވާ ދުވަހާ ހުއްދަދިން ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެކަމަށްވެސް ފިނޭންސްއިން ބުނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީއިން ބުނީ މިވަގުތު މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި 2020 ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބީލަންތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހުލާސާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ހިނގާ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ބީލަންތަކުގެ މައުލޫމާތު ވަރަށް އަވަހަށް ވެބްސައިތްގައި ޝާޢިއުކުރާނެކަމަށް ފިނޭންސްއިން ބުނެއެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާާ!

Share on email
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on facebook

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ