ރޭ އެކްސިޑެންޓުވި އަންހެން މީހާ އައިސީޔޫގައި

ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އަންހެންމީހާ އަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފި އެވެ.

ރޭ އިރު އޮއްްސުނު އިރު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްްދުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއްގައި، ފަހަތުން ދިޔަ ވޭނަކުން ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ބޮޑަށް އަނިޔާވީ ވެސް 42 އަހަރުގެ އެ އަންހެން މީހާ އަށެވެ. އޭނާ އިނީ ސައިކަލްގެ ފަހަތުގަ އެވެ.

ސައިކަލުގައި ތިބި ދެ މީހުން ވެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް ފަރުވާ އަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ މި ވަގުތު ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ ވެސް އޭނާ އަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އޭނާ އައިސީޔޫ އަށްް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ އޮތީ އޮކްސިޖަން ވެސް ގުޅާފައި ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓްވި ވޭން ވަނީ، ސައިކަލުގައި އިން އަންހެން މީހާ ވެއްޓިފައި އޮއްވާ އޭނާގެ ގައިމަތިން ގޮސްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ރޭ މި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ލިބުނީ އިރުއޮއްސި ހައެއްޖަހާކަން ހާއިރު ކަމަށެވެ. މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ދެ އުޅަނދު ވެސް ދުއްވަން ތިބީ ލައިސަންސް އޮތް ދެ މީހުން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާާ!

Share on email
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on facebook

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ